FANDOM


...กำลังเรียบเรียงข้อมูล...

Your Magazine เป็นชื่อนิตยสารที่เซนทำงานเป็นช่างภาพให้อยู่ รวมทั้งเป็นที่ทำงานของตัวละครรองเกือบทั้งหมดด้วย