FANDOMเปรี้ยว
Preaw
ชื่อจริง
ไม่ทราบ

ชื่อเล่น
เปรี้ยว

สถานะ
มีชีวิตอยู่
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ
ประมาณ 25-30 ปี

เพศ
หญิง
สถานะส่วนตัว
สถานะการแต่งงาน
โสด


อาชีพ
อาชีพ
พนักงานนิตยสาร
การปรากฎตัว
ปรากฎตัวครั้งแรก
 ???

ปรากฎตัวครั้งสุดท้าย
ใจนักเลง

นักแสดง
ธนาพร ผลพงษ์เปรี้ยว เป็นตัวละครในละครซีรี่ส์เรื่อง เซน...สื่อรักสื่อวิญญาณ เปรี้ยวเป็นเพื่อนร่วมงานของเซน มีนิสัยเปรี้ยวสมชื่อ พูดมาก เป็นขาเมาท์ประจำออฟฟิศ ได้เดินทางไปประเทศเกาหลี และกลับมาในตอน "รักลองของ"